OPERATIONER

I klinikken opereres øvre øjenlåg, bygkorn, fjernelse af mindre forandringer i øjenomgivelserne, visse typer af indad- og udaddrejet nedre øjenlåg. Operationerne forudgåes af vurdering samt forundersøgelse ved øjenlægen. 

Øvre øjenlåg opereres på sygesikringspatienter og efter sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Læs her 

Vedrørende kosmetisk kirurgi i klinikken henvises til

http://smukkeøjne.dk